صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > اطلاعات همکاران  

اسامی

رشته و مقطع تحصیلی

سمت شغلی

اطلاعات تماس

افسانه کاظمی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ریئس کتابخانه مرکزی

07633710402

زهرا فرشیدی

کارشناس کتابداری

مسئول بخش  پایانه نامه ها و ثبت کتب فارسی

07633710402

مهدیه دانشور

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش خدمات فنی

07633710402

محمد حسن خرم

کارشناس کتابداری

کتابدار بخش خدمات فنی

07633710402

مریم پاسلارزاده

کارشناس کتابداری

مسئول بخش امانت

07633710402

فاطمه نجم الدینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

کتابدار بخش امانت

07633710402

اسحاق آقای نسب

 

آبدارچی

07633710402

علی سالاری

 

خدماتی

07633710402