صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > اطلاعات همکاران  

 

عکس

اسامی

رشته و مقطع تحصیلی

واحد

اطلاعات تماس


افسانه کاظمی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رئیس کتابخانه مرمزی

07633710402

 

زهرا فرشیدی

کارشناس کتابداری

پایان نامه ها

07633710402


مهدیه دانشور

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات فنی

07633710402

 

محمدحسن خرم

کارشناس کتابداری

خدمات فنی

07633710402

 

مریم پاسلارزاده

کارشناس کتابداری

امانت

07633710402

 

فاطمه نجم الدینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

امانت

07633710402

اسحاق آقای نسب

 

نگهبان

07633710402


علی سالاری

 

نگهبان

07633710402