صفحه اصلی > منوی پایین > تماس با ما  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی
 

         تلفن تماس: 07633710442 -   فکس :  07633710402  -کد پستی: 7919693106

ایمیل :Centlib@hums.ac.ir  

 

لینک فرم ارسال درخواست به کتابخانه