صفحه اصلی > منوی پایین > برگزاری نمایشگاه ها 

 

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان 97/7/1 لغایت 97/7/18

 

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان : 96/11/15 لغایت 96/11/30 


برگزازی نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی به مناسبت هفته پژوهش با همکاری انتشارات ایده نوین زمان : 4 آذر ماه لغایت 14 آذرماه
برگزازی نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات حیدری زمان :96/7/15 لغایت 96/7/27