صفحه اصلی > منوی پایین > کارگاه های آموزشی 

                                                            برنامه کارگاه های کتابخانه مرکزی در سال1397

ردیف

عنوان گارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

محتوای آموزشی

1

آشنای با سامانه نوپا منبع یاب

خانم دکتر لطیفی

تیرماه

آشنایی با منابع اطلاعاتی – جستجوی پیشرفته و موضوعی _رتبه بندی منابع

2

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی و کتابداران

خانم دکتر لطیفی

تیرماه

رصد و پایش اعضاء هیدت علمی و مقالات بین اللملی مقالات ...

3

اشنایی با سامانه مشابهت یاب

آقای دکتر عالیشان

مردادماه

آشناسی با انواع نرم افزار های مشابهت یاب

4

آشنایی با سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

آقای دکتر عالیشان

مردادماه

نحوه آشنای با صحت و اعتبار مجلات در پایگاه ههای مختلف ...

5

آشنایی با سامانه مقالات پزشکی ایران و پایان نامه ها و انتشارات

خانم دکتر لطیفی

شهریورماه

جستجوی منابع اطلاعاتی تحت پوشش و زارت بهداشت

6

آشنایی با خدمات کتابخانه ها

خانم دکتر خواجه

شهریورماه

شیوه های امانت دهی بین کتابخانه ای ، خدمات مرجع و خدمات فنی ...

7

آشنایی با قانون حق مولف

خانم دکتر لطیفی

مهرماه

آیئن نامه ها حق مولف منابع چاپی و دیچیتال در ایران

8

اخلاق حرفه ای در کتابداران و اطلاع رسانی

خانم دکتر لطیفی

مهرماه

تعریف اخلاق ، حرفه ،اخلاق حرفه ای

9

خدمات مرجع الکترونیک

خانم دکتر لطیفی

آبان ماه

منابع مرجع الکترونیک فارسی لاتین – منابع چند رسانه ای فارسی و لاتین و....

10

شاخص های جدید علم سنجی

آقای دکتر عالیشان

آبان ماه

شاخص های plumx

11

آشنایی با Clinicalkey

خانم دکتر لطیفی

آذرماه

معرفی انواع منابع _ کتاب _ مجلات ...

12

آشنایی با google scholar

خانم زارعی

آذرماه

معرفی و پایگاه و نحوه جستجوی مقالات موجود

13

آشنایی با scopus

خانم زارعی

دی ماه

معرفی و نحوه جستجو منابع ، نویسندگان و....

14

آشنایی با web of science

آقای دکتر عالیشان

دی ماه

معرفی و نحوه جستجو منابع ، نویسندگان و....

15

کتابدار بالینی

آقای دکتر عالیشان

بهمن ماه

نقش کتابدار بالینی در بیمارستان

16

آشنایی با pubmed

آقای دکتر عالیشان

بهمن ماه

جستجوی ساده و پیشرفته و نحوه انتخاب کلید واژه جهت بازیابی مقالات

 

                                        برنامه کارگاه های کتابخانه مرکزی در سال  1396 

 

                                           این کارگاه ها ساعت 12 الی 14 برگزار می گردد

تاریخ

مدرس

عنوان کلاس

1396/4/10

جناب آقای مهندس امینی

برنامه اذرسا

1396/5/9

سرکار خانم قاسمی

کارگاه آشنایی با آئین نامه ها و طرح های تحقیقاتی

1396/5/4

سرکار خانم قاسمی

کارگاه پایش و ارزیابی فعالیت های پژوهشی

1396/5/6

سرکار خانم کاظمی

جستجو پایگاه های اطلاعاتی

1396/6/3

سرکار خانم احمدزاده

علم سنجی

1396/7/22

سرکار خانم دکتر عابدینی

پروپوزال نویسی

1396/9/22

سرکار خانم احمدزاده

مقاله نویسی

1396/10/22

جناب آقای دکتر عالیشان

مدیریت مراجع

1396/11/22

جناب آقای دکتر عالیشان

آداب ویرایش و شیوه نگارش

1396/11/25

سرکار خانم قاسمی

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

1396/11/30

سرکار خانم زارعی

Scopus

1396/12/20

سرکار خانم زارعی

Pubmed

                                   برنامه کارگاه های کتابخانه مرکزی در سال 95

                                  این کارگاه ها ساعت 12 الی 14برگزار می شود

جستجو پایگاه های اطلاعاتی

سرکار خانم کاظمی

1395/2/20

علم سنجی

سرکار خانم احمدزاده

1395/2/30

پروپوزال نویسی

سرکار خانم دکتر عابدینی

1395/3/20

مقاله نویسی

سرکار خانم احمدزاده

1395/5/20

مدیریت مراجع

جناب آقای دکتر عالیشان

1395/8/10

آداب ویرایش و شیوه نگارش

جناب آقای دکتر عالیشان

1395/10/10

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

سرکار خانم قاسمی

1395/11/10

Scopus

سرکار خانم زارعی

1395/11/25

Pubmed

سرکار خانم زارعی

1395/12/10