صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه شهید محمدی  > معرفی کتابخانه  

معرفی کتابخانه:

کتابخانه مرکز آموزشی ودرمانی شهید محمدی در حوزه معاونت آموزشی بيمارستان در راستای سياست های دانشگاه جهت تامين منابع علمی(فارسی و لاتين) فعاليت  می نمايد، و نيز به منظور رسيدن به اهداف کتابخانه که همان اطلاع رسانی در خصوص کتاب و نشريه و سرويس دهی به اعضای هيئت علمی، دانشجويان و پرسنل در زمينه‌های پزشکی و ايجاد بستری مناسب جهت مطالعه مراجعين است ارائه خدمات می‌نمايد.

این کتابخانه درسال 1369بامساحتی بالغ بر235مترمربع تاسیس گردید.درحال حاضرکتابخانه مرکزآموزشی درمانی شهیدمحمدی درطبقه دوم مجتمع آموزشی ,پژوهشی فارابی واقع می باشد.رده بندی­کتابها به­روش NLM است.مخزن کتابخانه به صورت باز اداره می شود.این کتابخانه دارای 3عدد رایانه جهت استفاده دانشجویان و یک عددرایانه جهت استفاده اعضاء هیت علمی می باشدویک عددپرینترجهت پرینت مقالات محققان ورزیدنتها واعضای هیئت علمی بیمارستان ا ست .

تعداداعضای کتابخانه:

 6106عضو که این تعدادشامل اعضای هیئت علمی بیمارستان وکارکنان بیمارستان ودانشجویان می باشند.

خدمات کتابخانه:

استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به ارائه کارت عضویت کتابخانه می باشد و منابع صرفاً به صاحب کارت امانت داده می شود.

در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد. لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را به دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر این صورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد

ü     خدمات فهرست نویسی مواد کتابخانه ای (کتاب، لوح فشرده، ... ) و وروداطلاعات به نرم افزار آذرسا کتابخانه

ü     خدمات آماده سازی و امانت مواد کتابخانه ای

ü     خدمات مرجع و اطلاع رسانی

ü     امانت کتب کتابخانه وCDهای آموزشی کتابخانه

ü     تهیه لیست کتب ونشریات موردنیاز از بخشهای مختلف بیمارستان وارائه آن به کتابخانه مرکزی جهت سفارش خرید

ü     شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان وتهیه منابع موردنیازآنها

ü     تهیه و پیگیری  نشریات خارجی و گزارش کسری عناوین و شماره به کتابخانه مرکزی

ü     راهنمایی search مقالات مورد درخواست مراجعین از بانکهای اطلاعاتی

ü     ارائه خدمات اینترنت جهت استفاده از  Wirless  کتابخانه و منابع کتابخانه دیجیتال همراه با بهرمندی از راهنمایی های پرسنل کتابخانه در این زمینه ها

ü     تهیه اطلاعات کتابشناختی نشریات و ورود اطلاعات به سیستم نرم افزار کتابخانه 

ü     کپی مقالات ازژورنالهای پزشکی     

 

ü     راهنمایی استفاده از بانکهای اطلاعاتی و جستجوی مقالات پزشکی   

 

منابع زیر امانت داده نمی شوند:

 الف. کتابهای مرجع

ب. مجلات چاپی لاتین

ج. کتابهای رزرو شده


 
اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه می باشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود می باشد.

 کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضا سایر کتابخانه ها ندارد.

تسویه حساب: 

اعضا هیات علمی در صورت بازنشستگی، بازخرید، ماموریت بیش از سه ماه ، فرصت مطالعاتی یا انتقال به دانشگاه دیگر بایستی با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نمایند.دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی، انتقال و یا مهمان شدن درسایردانشگاه ها بایستی با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی، بازخرید، انتقال به سایر دانشگاه ها یا مرخصی طولانی مدت می بایست با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

ارائه خدمات به مراجعه کنندگان طبق آئین نامه کتابخانه (شامل دراختیارقراردادن  منابع وکتب ونشریات )صورت می گیرد.مراجعه کنندگان به شرط عضویت درنرم افزارکتابخانه می توانندازمنابع کتابخانه استفاده نمایند.کارکنان رسمی وپرستاران این مرکزباتأییدکارگزینی بیمارستان می توانندازامکانات کتابخانه استفاده نمایند.سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان جهت پزشکان ودانشجویانی که دوره آموزشی خودرادربیمارستان می گذرانند میباشد.ظرفیت سال مطالعه کتابخانه 83نفرمی باشد.