صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > امانت 

بخش امانت

یکی از حساس ترین و پر مراجعه ترین قسمتهای کتابخانه می باشد چرا که هدف همگی همکاران ارائه اطلاعات هر چه بهتر و سریعترو به روز بودن این اطلاعات به مراجعین می باشند.

:از مهمترین خدماتی که دراین بخش ارائه می گردد عبارتند از

 

امانت کتب

تمدید وتحویل کتب امانتی

ورود اطلاعات

آماده سازی کتاب شامل تولید برچسب عطف و بارکد کتب با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش

امانت CD

صدورکارت عضویت   کتابخانه طبق ضوابط

پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه

جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه برای مراجعین

قراردادن کتب برگشتی در قفسه ها

وجین منابع

ارائه خدمات مرجع

مسئول این بخش :

مریم پاسلارزاده  کتابدار

:کتابداران این بخش

 فاطمه نجم الدینی    کارشناس ارشد مدیریت اجرایی