صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > خدمات فنی 

اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از:

فهرست نویسی کلیه کتب موجود در کتابخانه براساس رده بندی  NLM

فهرست نویسی سایر منابع کتابخانه ای مانند CD

پرینت و برگه آرایی شلف منابع فهرستنویسی شده

مسئول بخش خدمات فنی

مهدیه دانشور :  کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناس خدمات فنی :

محمد حسن خرم : کارشناش کتابداری پزشکی (طرح اختیاری )

 

 شماره تماس : 07633710402