صفحه اصلی > آرشیو اطلاعیه ها 


کارگاه آموزشی
کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی clinicalkey , sciencedirecit, سامانه منبع یاب
با حضوز کتابداران دانشکده ها و بیمارستانها در تاریخ 97/9/21 در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد .مدرس خانم طیبه زارعی
 ١١:٠٢ - 1397/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٠٢ - 1397/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی
کارگاه آشنایی با کتابخانه و خدمات کتابخانه ای
شنبه مورخ 97/9/17 از ساعت 12 الی 13 ظهر در محل مرکز آموزش الکترونیک دانشکده داروسازی و علوم دارویی برگزار میشود
 ٠٩:٥٣ - 1397/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٩ - 1397/08/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٢٩ - 1397/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کلاس
برگزاری کلاس PUB Med
در تاریخ 97/08/23
 ٠٨:٠٤ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی
کارگاه آشنایی با کتابخانه و خدمات کتابخانه ای
روز دوشنبه مورخ 97/08/28 از ساعت 9 الی 10 صبح در سالن خوارزمی واقع در کتابخانه مرکزی برگزار می شود
 ٠٧:٢٣ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
گارگاه
کارگاه آشنایی و جستجو در پایگاه اطلاعاتی PUB MED
روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 از ساعت 8:30 الی 9:30 صبح در محل سالن خوارزمی واقع در کتابخانه مرکزی برگزار می شود
 ١١:٠٧ - 1397/08/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>